SMS lokker til befalsutdanning

Flere norske ungdommer vil ta utdanning i Forsvaret. Økningen er påknapt 15 prosent siden i fjor. Grunnen til at flere ønsker å gå ikongens klær er SMS, mail og Afghanistan. Den negative trenden harsnudd. Hele 3500 søknader har kommet til de forskjelligebefalsskolene i år.