For lave bud på kinoen

Bare to budgivere gjenstår til kinobygget i sentrum. Begge budeneer for lave, sier rådmann Tore Sirnes, som nå vurderer å avsluttesalget.