Kutt i medietilbodet trass i stillingsauke

Leiar Sindre Skjøld er langt frå tilfreds, sjølv om det ser ut til at Institutt for mediefag ved Høgskolen i Stavanger får tildelt ei ny stilling i år.