Ønsker ikke å kommentere

Advokat Lars Meling i Haugesund opplyser at ledelsen i Techno Dive AS ikke ønsker å kommentere tiltalebeslutningen før straffesaken kommer opp for retten.