Foreldre må være trafikkvakter

Foreldrene til elevene ved Iglemyr skole er ikke fornøyde med trafikksikkerheten i området. Derfor har de selv påtatt seg jobben som trafikkvakter.