Høyere husleier i kommunale boliger

Husleien for flere av kommunens boliger i Stavanger vil gå kraftigopp. Politikerne lover økt bostøtte til dem som trenger det.