Oppgang for reisebyråa

Reisemarknaden fekk ein knekk etter den 11. september, men no peikar alle pilar oppover igjen. Byråa opplever stor pågang frå reiselystne gaukar.