Bredere kai før ferien

Drabelige dunk drønner for tiden fra kaiområdet mellom Norsk Oljemuseum og parkeringshuset på Jorenholmen. Pælingsarbeidet er første ledd i en kaiutvidelse.