Strandsonen vrien for politikere

Sandnespolitikerne har foreløpig ikke peiling på hvordan de skal håndtere ulovligheter i strandsonen.