Bringer Norge til Australia

Det blir vel som om han tar med seg elg og bjørn i sekken for åhilse på kenguruer og emuer.