Bilder fra kongebesøket på Jæren

Her kan du se flere bilder fra kong Harald og dronning Sonjas besøkpå Knudaheio og Time søndag 10. juni 2001.