Gratis jordmor til gravide

Christine Sagen Helgø (H) vil sette mye inn på at gravide kvinnerikke skal betale dyrt for å gå til en privatpraktiserende jordmor.