Skjerpet beredskap på sokkelen

Ved ulykker på norsk sokkel i Nordsjøen, skal redningspersonell være på plass innen 30 minutter.