Legene etterlyser dialog med ledelsen på sykehuset

Legeforeningen ber om at SiR-ledelsen løser sine interne konflikter konstruktivt og tar Tom Glomsaker tilbake.