Overmalt av kommunen

Det omstridte rekkverket ned til undergangen i Stavanger er nå tilbake i sin svarte framtoning. Det besørget vei— og trafikkavdelingen i Stavanger kommune. Bare 30 timer etter den illegale oppussingen var den på pletten.