Marøy blir igjen en perle

En sjørøverbastion i seilskutetida kunne den ha vært. Men Marøy ble aldri noe slikt. De siste fastboende flyttet i 1958 og tok husdyra med seg.