Slik skal lekeplassen være

Dette er Stavanger kommunes norm for lekeplasser, som utbyggerne må forholde seg til når det lages regulerings— og bebyggelsesplaner for boliger: