Byggekø ved Badedammen

Byggearbeidene rundt dammen under Bybrua tar ikke slutt med det første. Her planlegges store næringsbygg og nye leiligheter.