I bresjen for ein betre buss-by

Greier storbyregionen Stavanger å få opp talet på folk som reisermed buss, jernbane og sykkel, vil der nå vera ekstra millionar åhala frå staten.