Ikke bare blues

Bluesmusikere er tøffe, men ikke så tøffe som syklistene som kastet seg skrensende ned fra Trones lørdag.