Sykefraværet øker

I løpet av årets tre første måneder økte sykefraværet i kommunen fra 6,90 til 7,48 prosent. Økningen er størst når det gjelder langtids— fraværet.