Nær 80 asylsøkere på plass i sørfylket

Mens Sokndal-ordfører Gudmund Holmen blir holdt orientert via media, strømmer asylsøkerne til Sokndal og Lund.