- Kveldsbåten må berges

Ordføreren i Finnøy ber på det sterkeste fylket sørge for å opprettholde rutetilbudet til øykommunen.