Kraftig buss-protest frå utkant-Gjesdal

Folk i dei indre bygdene i Gjesdal protesterer på Kolumbus si omlegging av bussrutene.