Biltyver tatt med tyvegods

En 41 år gammel mann og en kvinne på 28 år ble tatt med hver sinstjålne bil søndag kveld. De to var også i besittelse av en hel deltyvegods.