Boliger på Molaug-gården

De falleferdige driftsbygningene på Molaug-gården blir revet og erstattet av boliger. Friområder ut mot Store Stokkavatn kan også bli bygd ut. Inntil 16 nye boliger er planlagt på området.