Bruk av vektere overrasker

Flere politikere reagerer på at Rogaland A-senter bruker vektere ogpoliti til å passe på gravide rusmisbrukere. Nå vil saken bli tattopp i helse— og sosialutvalget.