To av ti gutter lager mat

I aldersgruppen mellom 9 og 15 år er det store kjønnsforskjellernår det gjelder arbeidsfordeling av matlaging og annet husarbeid.18 prosent av guttene tar del i arbeidet med matlaging på engjennomsnittsdag.