Befaring ved stridens tjern

Aksjonsgruppa som vil redde Plassatjern, har samlet 3000 underskrifter for sin sak. Mandag besøkte politikerne tjernet.