Tryggere tog med radiokontakt

Trådløs kommunikasjon mellom lokfører og konduktør skal øke sikkerheten på de mest trafikkerte jernbanestrekningene.