– Føles urettferdig å se alle båtene som går forbi

– Trist at Kolumbus ikke unner Brimse å la en hurtigbåt gå innom morgen og kveld, så det er mulig å pendle fra øya. Det hadde bare tatt 6–9 minutter å svippe innom, sier Rennesøy-ordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp).

Frode Ljosdal og de fastboende på Brimse har lenge etterlyst bedre båtruter. Foto: Jonas Haarr Friestad

 • Tor Inge Jøssang
  Tor Inge Jøssang
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Det bor 12 personer på Brimse og fem pendler daglig. De tok saken opp med i 2014, og har støtte fra 35 hytteeiere, som også ønsker mulighet for å pendle på jobb, ikke minst i sommerhalvåret.

– Det føles urettferdig å se alle båtene som går utover i øyene og ikke kunne pendle på egen jobb, skrev Frode Ljosdal i en e-post til Rennesøy-ordføreren uten at noe har skjedd på tre år.

Brimse ligger i Rennesøy kommune, som innlemmes i Nye Stavanger 1. januar 2020.

I ukedagene går det rutebåt fra Brimse til Stavanger klokka 10. Neste avgang til byen er klokka 14.30, men da med skifte av båt på Tau. Siste avgang fra Brimse til Stavanger er en bestillingsbåt som går klokka 16.10. Fra Stavanger til Brimse er det kun tre muligheter. Den første er klokka 10.30, den andre er skoleruten klokka 14, mens den siste går klokka 20.

Noen minutter

– Disse tidene passer så dårlig med normal arbeidstider at alle som pendler må bruke egne båter over til Østhusvik og videre derfra med bil eller buss. Det hadde tatt 6–9 minutter for en hurtigbåt å svippe innom Brimse, men det er ingen vilje fra Kolumbus. Over tid tror jeg ikke det kommer til å bo folk på Brimse, dersom ikke dette kommer på plass, sier Dagny Hausken Sunnanå.

Stavanger kan få 37 bebodde øyer

Brimse ligger cirka 300 meter fra Østhusvik på Rennesøy. Her er havnemulighetene ikke særlig gode i dårlig vær. Dette er derfor ikke en god løsning, spesielt på vinterstid med mørke og ofte dårlig vær. Rutetilbudet var bedre før Rennfast ble åpnet i 1992. Da ble båtrutene innad i Rennesøy fjernet.

Til sammenligning ble naboøya Talgje landfast med Finnfast i 2009, men beholdt likevel båtrutene. Det går sju avganger til byen hverdager, og åtte fra byen til Talgje. Ønsket til Brimse er å få innom en del av disse rutene, for å gjøre tilværelsen på øya enklere og fritidstilbudet til barn bedre.

– Folket på Brimse krever ikke mye. Dette står bare på vilje fra Kolumbus sin side, mener Rennesøy-ordføreren.

Svaret fra Kolmbus er rutene i Ryfylke ble fastsatt av Fylkestinget da hurtigbåtanbudet ble utlyst med ruteoppstart 1. januar 2015. I et slikt vedtak ligger muligheter for justeringer dersom dette er mulig og innenfor budsjettrammene.

– Ikke mulig

Kolumbus svarte slik i 2015:

– Vi har sett på hvilke muligheter som kan finnes for å gi Brimse et bedre hurtigbåttilbud, men på de tidene som er mest aktuelle, det vil si pendlerrutene til og fra skole/arbeid morgen og ettermiddag, er eksisterende ruter på denne tiden av dagen så pass knappe at det ikke er mulig å få til anløp av Brimse innenfor den tiden som er til disposisjon. Anløp av Brimse medfører økt gangtid med 6–9 minutter, avhengig av om Tau også ligger inne i ruten (på grunn av skoleskyss til Strand videregående, red. anm.). Judaberg er overgangskai for passasjerer som skal videre til - eller kommer fra - øyene i Finnøy kommune som er uten fastlandsforbindelse (hvor ca. 1/3 av Finnøys befolkning bor), eller Fisterøyene og Hjelmeland kommune. Judaberg og Talgje kai ligger også slik til at de fleste båtrutene stryker like forbi kaien og det derfor ikke hefter nevneverdig å anløpe dem. Det er uaktuelt å sløyfe anløp av Judaberg kai på grunn av intern pendling i Finnøy kommune. Og å anløpe Brimse i stedet for Talgje vil heller ikke gi nok innspart tid til at det lar seg gjøre å anløpe Brimse innenfor vedtatt ruteplan i Ryfylke. Vi ser derfor ingen mulighet for å få til flere anløp av Brimse innenfor nåværende transportstruktur i Ryfylke.

Rogaland fylkeskommune har planlagt å ta båttilbudet til Brimse opp i sammenheng med båtrutene til Foldøy. Den saken skulle vært diskutert i fylkessamferdselsutvalget i fjor. I juni 2016 meldte leder Arne Bergsvåg at planen var å ta saken opp høsten, men saken er foreløpig ikke blitt tatt opp.

I oktober hadde Brimse pendlerforening møte med Kolumbus.

– Vi ble godt tatt i mot , men skal kollektivtilbudet til Brimse bli bedre, så må dette få tilslutning i fylkeskommunen. Vi håper inderlig det lar seg gjøre å forbedre den offentlige kommunikasjonen til og fra Brimse, først og fremst av hensyn til fastboende ungdommer og de med fast jobb i Stavanger. Pendlerbåtene fra Talgje og Finnøy går rett forbi vinduene våre og vi kan ikke forstå at det ikke lar seg gjøre å legge ruten via Brimse ved behov, uttaler Hilde Frigstad.

Kolumbus-sjef Odd Aksland har ikke ytterligere kommentarer. Fylkessamferdselssjef Gottfried Heinzerling ønsker ikke å kommentere utspillet fra Rennesøy-ordføreren.

Publisert:
 1. Dagny Sunnanå Hausken
 2. Kolumbus
 3. Rennesøy
 4. Ryfylke
 5. Finnøy kommune

Mest lest akkurat nå

 1. Stein fra tunnelen knuste bil i tunnel:

 2. Slenger døren igjen for SV, MDG og Rødt

 3. Feil fra 1980-tallet blir dyrt – nå haster det å fikse skadene

 4. Dette skjer i OL lørdag 31.juli

 5. Kronprinsparets hund er død

 6. – Vi ventet at flere ville komme innom