Stavanger forbilde for ny eldrereform

Nå vil helseminister Bent Høie at kommuner i hele landet skal la seg inspirere av måten Stavanger jobber på for å gjøre flere eldre selvhjulpne lenger.

Ragnhild Pollestad er en av de mange eldre i Stavanger som har nytt godt av tilbudet om hverdagsrehabilitering.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Fredag 3. mars klokka 12 gikk helseminister Bent Høie ut med nyheten om at regjeringen nå starter arbeidet med en ny reform for eldre.

– Målet er at eldre skal få hjelp til å mestre siste del av livet. At pårørende skal slippe å slite seg ut. At ansatte skal kunne bruke kompetansen sin, sa Høie.

– Vi er glade og beæret over at helseministeren er inspirert av det vi har gjort i Stavanger, sier Sissel Stenberg (FrP) og Kåre Reiten (H) som leder kommunalstyret for levekår i Stavanger. (Foto: Margunn Ueland)

Stavangermodellen

– Dette er helt opplagt «Look to Stavanger» Mange av føringene til helseministeren for reformen handler om mye av det vi har gjort i Stavanger. Ja navnet på reformen er til og med det samme som reformen vi har gjennomført i Stavanger, nemlig Leve Hele Livet, sier Kåre Reiten (H) stolt. Han er leder for levekårstyret i Stavanger.

Det var midt i blinken. Jeg fikk hjelpen jeg trengte for å komme over kneiken, ikke minst psykisk. Jeg fikk troen tilbake på at dette skal jeg klare, sier Raghild Pollestad om hverdagsrehabilitering.

Selvhjulpen lengst mulig

Leve Hele Livet er en satsing Stavanger begynte med for fem år siden som har som mål å gjøre flere eldre selvhjulpne lengst mulig. Den viktigste delen av dette er hverdagsrehabilitering. Det vil si at hjemmeboende eldre får mye hjelp i en kortere periode: En time, fem dager uka i fire uker. Hjelpen gis av et tverrfaglig team som består av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrenere. Resultatene er svært gode, viser evalueringer.

Les også

Superhjelp gjør eldre selvhjulpne

Les også

Dobbel gevinst for eldresatsing

Sjef i eget liv

Dette tilbudet har gjort at jeg fortsatt kan være sjef i eget liv, sa Ragnhild Pollestad da Aftenbladet laget en større reportasje for sommeren 2015.

LES MER OM DETTE HER:

Les også

Fortsatt sjef i eget liv

– Dette har vært en kjempesuksess, noe Bent Høie er fullt klar over. Vi har et nært samarbeid med helseministeren. Han er veldig klar på at dette er veien å gå, sier Reiten.

Andre elementer i Leve Hele Livet-satsingen er:

  • Hjemmebesøk til eldre over 75 år (et forebyggende tiltak).
  • Satsing på velferdsteknologi.
  • Sykepleieklinikk hvor hjemmeboende eldre kan få gratis hjelp med blant annet sårstell, kateterskift, injeksjoner, stomistell.

-Beæret

– Også mange av de andre tiltakene helseministeren peker på, har vi jobbet systematisk med i Stavanger. Det er kjempebra at det gir resultater som legges merke til av helseministeren. Det føler vi oss veldig beæret over og ta som direkte inntekt for at vi jobber på rett vis, tilføyer Sissel Stenberg (Frp) som er nestleder for levekårstyret i Stavanger.

Flere tiltak

Tiltakene dette gjelder er blant annet:

  • Krav om legemiddelgjennomgang for alle beboere på sykehjem: Stavanger har jobbet systematisk med dette i flere år, og har blant annet en egen kommunefarmasøyt som skal passe på dette.
  • Innføre trygghetsstandard for sykehjem. Stavanger gjort dette gjennom å vedta en kvalitetsmelding for sykehjemmene.
  • Senere middag på sykehjemmene: De fleste sykehjemmene i Stavanger har flyttet middagen fra midt på dagen til ettermiddagen.
  • Bedre og tidligere hjelp til eldre med demens. Stavanger har nylig lagt fram en egen plan for dette.
Les også

Flere demente skal få bedre hjelp tidligere

– Dette skal bli en annerledes reform, sier helseminister Bent Høie (H) som vil dra ut i landet og finne de beste løsningene som også andre kommuner kan ta i bruk.

Ingen skrivebordsreform

– Dette skal bli en annerledes reform. Vi må erkjenne at vi ikke greier å viske ut uønskede forskjeller mellom kommuner på et skrivebord i hovedstaden. Vi må dra dit problemene oppstår. Det er jo der løsningene finnes. Vi skal finne de løsningene som fungerer i praksis og sørge for at de blir tatt i bruk i hele landet, sa helseminister Bent Høie (H) da han presenterte nyheten.

Helseministeren skal arrangere dialogmøter ulike steder i landet i vår og i høst og vil invitere eldre, pårørende, ansatte og ledere i kommunene, forskere og frivillige.

– Veldig bra, vi har sikkert mye vi kan lære fra andre kommuner, og andre kan lære av oss, sier Stenberg og Reiten.

-Svikter

– Det svikter for ofte med det aller viktigste i eldreomsorgen: Mat. Helsehjelp. Aktivitet og fellesskap. Sammenheng i tjenestene. Det gjør siste del av livet vanskelig å mestre for mange eldre. Det gjør mange pårørende slitne og frustrerte. Vår reform skal forhindre at det svikter med de aller viktigste tingene, lover helseministeren.

Mat og måltider skal være et av fire hovedsatsingsområder i den nye reformen.

Publisert: