Helt gratis i Ryfast den første måneden

Ryfast skal være gratis til Hundvågtunnelen åpnes. Dette gir Boreal en ekstra utfordrende start for Høgsfjord-ferja.

I desember kommer Ryfast-sjef Gunnar Eiterjord med dato for åpning av Hundvågtunnelen. Dette blir også dato for oppstart for innkreving av bompenger.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Ryfast består av Ryfylketunnelen, som åpnes 30. desember, og Hundvågtunnelen som først blir klar i løpet av februar. Innkrevingen av bompenger starter når hele tunnelen er tatt i bruk. Beslutningen er fattet av regionveisjef Tone Oppedal i Statens vegvesen region vest.

Ved vesentlige endringer i prognosen for trafikkåpning, vil Oppedal vurdere innkrevingsstart i Ryfylketunnelen på nytt. Hun viser til at det er på plass overvåkningssystemer som håndterer eventuell kødannelse i tunnelen. Sikkerheten i tunnelen er i så måte ivaretatt.

– Innkreving av bompenger er ikke mitt bord, men dette er ingen overraskelse. Vi har tidligere antydet at det kunne bli gratis den første måneden, men noen begynte å trekke seg. Nå er beslutningen uansett fattet. Innkrevingen starter når vi åpner hele anlegget for trafikk i februar. Vi håper at det ikke blir langt ut i måneden. Dato settes i løpet av desember, sier Gunnar Eiterjord, prosjektleder for Ryfast.

Regionvegsjefen har lyttet til rådet fra Rogaland fylkeskommune. Da fylkespolitikerne uttalte seg om Ryfast-takstene satte Janne Johnsen (H) fram et fellesforslag på vegne av Høyre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti:

«Innkreving av bompenger i prosjektet igangsettes ikke før prosjektet i sin helhet er åpnet.»

Testfasen pågår. Nødetatene har øvelser. Den siste måneden før åpning - fra uke 49 - skal Ryfast over i en stillefase uten aktivitet.

Hva med Hundvåg?

I samme møte advarte Mats Danielsen (Frp) mot gratis bom. Fram til Hundvågtunnelen åpner, må trafikken følge dagens vegnett over Hundvåg og over Bybrua.

– Hvis det ikke er bompenger i Ryfylketunnelen, blir trafikken på Hundvåg høyere. Da frykter vi for trafikksikkerheten på Hundvåg. Det kan skape enda mer trafikkluss, sa Danielsen uten å få tilslutning.

Det gjenstår dermed å se hvor stor Ryfylke-trafikken blir og i hvilken grad Hundvåg kommer til å merke den. Ryfast-sjef Gunnar Eiterjord tror ikke det blir et problem.

– Vi håndterte mye mer trafikk over Vestre Platå da Byhaugtunnelen ble stengt. Det kommer til å gå helt utmerket på Hundvåg, sier Eiterjord.

Og det er flere grunner:

  1. Det kommer i dag nesten 2000 kjøretøy per døgn med Tau-ferja. Trafikken dobles med Ryfast, ifølge prognosene, men bilene spres over et større tidsrom og kommer ikke i bolker. Dessuten blir det slutt på at ferjetrafikken i Verven lager en kø som forplanter seg til Bybrua.
  2. Mange arbeidspendlerne fra Ryfylke reiser av gårde i 5–6 tiden og er tidligere ute enn rushtrafikken i Stavanger-området.
  3. Kolumbus starter nye bussruter gjennom Ryfast. I rushtiden skal bussene gå hvert kvarter.
  4. Statens vegvesen har leid inn en hurtigbåt fra Kolumbus, både for å avlaste trafikkmengden gjennom Hundvåg og gi pendlerne fra Ryfylke et fullgodt transporttilbud fram til Hundvågtunnelen åpnes. Hurtigbåten skal gå mellom Jørpeland og Stavanger i januar. Fra Jørpeland klokka 06.50, fra Stavanger 15.30. Dessuten går det hurtigbåt mellom Tau og Stavanger - fra Tau klokka 08.25, fra Stavanger 16.45.
  5. Høgsfjord-ferja fortsetter i privat regi og vil kanalisere en del av trafikken.
Når Ryfast blir gratis første måneden betyr det at Vegdirektoratet har mulighet til å sette bomtakstene ut fra reelle trafikkdata i konkurranse med Høgsfjord-ferja.

Hva med Høgsfjord-ferja?

Boreal starter opp privat ferjedrift Lauvvik-Oanes når det offentlige tilbudet legges ned. Den gamle Tau-ferja «Bjørnefjord» døpes om til «Preikestolen» og skal trafikkere strekningen Lauvvik-Oanes på Høgsfjorden. «Bjørnefjord» er en pendelferje bygget i 1990. Ferjen har plass til 399 passasjerer og kapasitet til 105 personbiler eller 10 vogntog.

Ferja er tung og har stort vindfang, slik at den ikke er spesielt godt egnet for strekningen, ifølge tidligere kapteiner. På sikt har Boreal planer om å sette inn en elektrisk ferje i sambandet. Billettprisene på ferja er ikke kunngjort ennå. Ifølge konsernleder i Boreal Norge, Kjetil Førsvoll, er de ennå ikke klare.

– Vi er langsiktig og kan ikke legge oss opp i tunneltakster eller påvirke dem. Vi ser ikke ferja som en konkurrent, men et supplement og alternativ til Ryfast. Takstsystemet på ferja må være så enkelt som mulig, samtidig som takstene må være til å leve med.

– Så dere kommer ikke med lokketilbud?

- Nei, det blir det ikke. Vi må gå i pluss, tenke langsiktig og gjøre det enkelt for de reisende.

– Gratis for passasjerer, da?

– Vi vurderer alle muligheter og skal komme tilbake med informasjon så fort vi har noe, svarer Førsvoll.

Når kommer bomtakstene?

Det er ikke avklart når de kommer. Ved å vente til januar har Vegdirektoratet mulighet til å sette bomtakstene ut fra reelle trafikkdata i konkurranse med Høgsfjord-ferja. Seniorrådgiver Kristian Bauge i Statens vegvesen antar at Vegdirektoratet vil vente, selv om det ikke er noe i veien for at takstvedtaket kan komme tidligere.

– Vegdirektoratet vil fatte takstvedtak for innkrevingen av bompenger i Ryfastprosjektet før innkrevingsstart. Takstvedtaket blir kunngjort av det regionale bompengeselskapet Ferde 4-6 uker før innkrevingsstart, opplyser Bauge.

Kolliderer med nullvekstmålet?

Noen mener Ryfast vil gjøre det vanskeligere å nå nullvekstmålet på Nord-Jæren. Ryfast-sjef Gunnar Eiterjord mener dette er en søkt problemstilling.

– Ryfylketrafikken er marginal i forhold til trafikkmengden på Nord-Jæren. Det passerer godt over 200.000 kjøretøy per døgn over bomringsnittene på Nord-Jæren. Da blir 4-6000 kjøretøy til og fra Ryfylke lite. Det er verken Ryfast eller Rogfast som er utfordringen i forhold til å nå nullvekstmålet. Det viktigste er hvordan man ordner seg internt i byområdet, hvor bilbruken er større enn i distriktene. Med de rette grepene er det utvilsomt mulig å få langt flere trafikanter over på buss, tog, sykkel og gange. I tillegg reduseres transportbehovet med rett lokaliseringspolitikk, sier Eiterjord.

Publisert: