E39 tar hus, driftsbygg og jorde: – Det er ikkje gard igjen for meg etterpå

Sandnes-politikarane har kome til at det ikkje er pengar i Bymiljøpakken til lang tunnel på E39 mellom Osli og Figgjo. Dermed kan Øyvind Jonassen miste heile garden.

Publisert: Publisert:

Framtida har i mange år vore uviss for gardeigar Øyvind Jonassen. Ventetida har vore ei stor påkjenning. – Det er heilt vanvitig at ein kan halde folk på vent i så mange år, seier han. Foto: Jon Ingemundsen

 • Birgitte Flote
  Journalist

– Vegen vil gå rett gjennom heile garden. Eg mistar driftsbygg, to hus og det meste av dyrka jord, seier Jonassen.

– Det er ikkje gard igjen for meg etterpå, seier han.

I 11 år trudde Jonassen at garden hans ved Bråstein ville bli spart. Men så, i 2018, endra Statens vegvesen sitt traséval. Dei meinte at lang tunnel på 1850 meter gjennom Krossfjellet, som først var vedtatt, blei for dyrt. Sandnes-politikarane har likevel ønska lang tunnel. Dette vil øydelegge for færre grunneigarar og tar betre omsyn til jordvern.

For dyrt

No innser politikarane at det ikkje er nok pengar i Bymiljøpakken til å gjennomføre det. Nye berekningar viser at det andre alternativet, med kort tunnel, er 480 millionar kroner rimelegare.

Når politikarane i Sandnes onsdag får saka på bordet i by- og samfunnsutvikling, kjem posisjonspartia Ap, Frp, Sp og FNB til å leggje fram eit forslag der dei ber rådmannen gå i dialog for å sjå om det framleis finst handlingsrom som ikkje er prøvd ut. Er der ikkje det, ønsker dei å mekle på alternativet med kort tunnel.

Saka skal vidare til endeleg avgjersle i neste kommunestyre. Deretter går vegen vidare til mekling med Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland for å få løyst innvendingane på planforslaget. Etter mekling går saka til 2.-gangsbehandling.

Stor påkjenning

Øyvind Jonassen kjøpte garden i 2002. Han har rive og bygd opp att alle husa, det vil seie to bustader og driftsbygning. I det eine huset bur den eldre dama Jonassen kjøpte garden av. I det andre Jonassen med familie. Han har enda ikkje fått tilbod om å løyse ut garden, men fryktar han kjem dårleg ut.

– Eg må prøve å få flytta husa ein annan plass på garden. Eg trur eg vil få lite att for å selje, og då har eg ikkje råd til å flytte.

– Korleis har det vore å vente på avgjersle i saka?

– Dei som ikkje vore oppe i noko slikt, veit ikkje kor stor påkjenning det er å vente så lenge. Det er heilt vanvitig at ein kan halde folk på vent i så mange år. Vi veit alle at vegen må kome, og at den vil gå ut over nokon, men no må det takast ei avgjersle og ein må betale ut det grunneigarane skal ha. Eg vil så klart ikkje miste garden, men skal dei først ta garden min, er det betre om dei tar den no enn om ti år.

Nye Veier vil overta

Det er Statens vegvesen som eig prosjektet og som har presentert to alternativ for Sandnes-politikarane. Likevel er det ikkje gitt at det er Vegvesenet som skal ha prosjektet i framtida.

Asbjørn Heieraas, prosjektdirektør i Nye Veier, seier dei ønsker å ta over strekninga Ålgård- Osli. Nye Veier har ansvar for E39 vidare sørover.

– Vi jobbar ikkje med strekninga, men har spelt inn til NTP-arbeidet (Nasjonal transportplan) at vi gjerne kan ta over strekninga, då den naturleg heng saman med resten av E39 sørover.

Kan kome nye innspel

Arne B. Espedal (Ap), leiar av utval for by- og samfunnsutvikling, etterlyser svar på kva Nye Veier tenker om saka, og seier det er uklart om dei jobbar med eit tredje alternativ. Har dei andre alternativ, meiner han politikarane må få vite det så fort som mogleg.

Heieraas svarer at det ikkje er aktuelt å sjå på alternative løysingar før dei eventuelt overtar.

– Dersom vi får prosjektet i samband med Nasjonal transportplan vil vi heilt sikker sjå på løysingar som kan auke nytta, men det vil ikkje skje før vi eventuelt får prosjektet, til vinteren eller våren.

Publisert:

Les også

 1. Sandnes går for kort tunnel på E39

 2. Fylkesmannen vil ha lavere fart på ny E39 i Sandnes

 3. Regjeringa avklarer motorveg frå Ålgård til Sandnes først i 2021

Mest lest akkurat nå

 1. Oppfordrer til Halloween-feiring for de minste barna

 2. Sykefraværet gikk ned, men ikke nok. Nå får de en sjanse til

 3. Silje fikk topp­karakterer og er ingeniør. Nå jobber hun i kles­butikk

 4. Gutt påkjørt på Bryne

 5. Klar melding til egen minister: Grav ut Domkirken!

 6. To nye smittetilfeller i Sandnes onsdag

 1. Statens vegvesen
 2. E39
 3. Figgjo
 4. Nasjonal Transportplan
 5. Jordvern