• Norleds MF «Finnøy» går i skytteltrafikk mellom Lauvvik og Oanes i Høgsfjordsambandet. Etter 30. desember overtar Boreal. Pål Christensen

Boreal kutter antallet avganger på Høgsfjorden

Boreal Sjø lovet døgndrift da rederiet ble tildelt løyve til å drive Høgsfjord-sambandet, men tilbudet blir ikke fullt så godt.