• Gården ligger på Høyland i Time ved Salvatnet og har avrenning til Hå-vassdraget (Håelva). Marie von Krogh

Fare for miltbrannsmitte fra dyrekadaver

Åpning av graver med dyrekadaver kan gi fare for spredning av infeksjonssykdommen miltbrann som kan ramme både dyr og mennesker.