• Her på toppen av Saglandsbakken vil Eigersund ha den nye E39-korridoren (R2). Vegvesenet foreslår derimot korridoren som går nærmere Vikeså (R1). Hans E. H. Jacobsen

Ny E 39 som forventet, men med et halmstrå til Eigersund

Vegvesenet foreslår omtrentt den veien de har jobbet for hele tiden (R 1). Kun på ett punkt er det tegn til litt bevegelse. De «fraråder ikke» korridoren (R 2) som går nærmere Egersund siden den kan ha «noen positive lokale virkninger».