• Alle med barnehagerett i Stavanger kommune har fått tilbud om barnehageplass fra høsten 2019. Jon Ingemundsen

Barnehageopptaket: Storhaug sliter fortsatt med dekningen

Stavanger kommune regner med at alle med barnehagerett til høsten får tilbud om plass innen 1. juni. 16 søkere har hittil klaget, og kommunen sliter med dekningsgraden i Storhaug bydel.