• Fredrik Refvem
    Galleri

Forskjellene øker i Stavanger

Ingen andre storbyer opplever samme vekst i antall barn som lever i lavinntektsfamilier.