• Fredrik Refvem

Forskjellene øker i Stavanger

Ingen andre storbyer opplever samme vekst i antall barn som lever i lavinntektsfamilier.