• Ann Qvalbein med minsten Mads på armen forklarer varaordfører Mons Skrettingland, H, i Hå hva tegnene på de ulike minkburene betyr. Pelsdyrbøndene Oddvar Håland, Wegard Qvalbein og Nikolay Valheim ser mørkt på fremtiden viss ikke kompensasjonen blir bedre. Jan Inge Haga
    Galleri

Familier venter på å bli gjeldsslaver - varaordfører i Hå føler seg lurt av eget parti

Tre familier sør i Hå vil tape verdier for rundt 24 millioner etter regjeringen Solbergs pelsdyrforbud. Ruin, gjeldsslaveri og Nav er konsekvensen hvis ikke erstatningen øker kraftig.