Noe som minner om en andakt

I denne «provinsen» påstår Klippenberg at selv sterkttroende ikketroende føler noe spesielt nå i jula.