• Alf Stokkeland og fem andre grunneiere blir nektet å bygge her på grunn av transformatorstasjonen i bakgrunnen. Pål Christensen

Terrorfare stanser 880 boliger

Trafostasjonen ved Stokkelandsvatnet på Ganddal er et terrormål. Derfor er fem grunneiere satt sjakk matt. 220 mål jord til 880 boliger skal ligge urørt.