• Behovet for nytt sykehus i Rogaland er stort både på grunn av plassmangel og dårlig kvalitet på dagens bygg. Jarle Aasland

Arkitekten til nytt sykehus er klar

Arkitektkontoret Nordic har vunnet oppdraget om å tegne det nye Stavanger Universitetssjukehus, men plasseringen er fortsatt like usikker.