• Plastfiber og skyteledninger fra Ryfast skaper problemer. Nå må entreprenøren få på plass nye og bedre lenser ved Buøy før sjøutfyllingen kan fortsette. Statens vegvesen

Fylkesmannen stanser Ryfast-utfylling

Fylkesmannen i Rogaland er ikke fornøyd med spredningen og oppsamlingen av plastfiber i forbindelse med Ryfast-byggingen. Vegvesenet er pålagt å stanse arbeidet.