• Thomas Middelthon sr. og Leif C. Middelthon sr. stiller ikke spørsmål ved disposisjonene til tidligere og nåværende eier ytterst på Boganeset, men stiller flere spørsmål til Stavanger kommune. Lars Idar Waage

Boganes-spekulasjoner til kontrollutvalget

Påstander om usaklig forskjellsbehandling av grunneiere langs turveien på Boganes havner nå på bordet til kontrollutvalget i Stavanger kommune.