• Framtidig utsikt fra Sogndalstrand med møllene på Siragrunnen. Utbygger

- Vil ødelegge et unikt kystlandskap

Skattepenger, fornybar energi og arbeidsplasser; er det argumenter som holder når det er snakk om å bygge havmøller ved den siste, urørte kyststripa mellom Sverige og Stavanger? I dag var det sluttbefaring.