• – Forklaringen på det høye antallet i Rogaland kan være at vi har flere store byer, mener barnevernsjef i Sandnes, Trygve Apeland. Tommy Ellingsen

Barnevernet i Rogaland overtar flest

Første halvår i fjor overtok barnevernet omsorgen for 834 barn, mot foreldrenes vilje. Dette antallet er det høyeste i Norge. Barnevernslederne klarer ikke helt å svare på hvorfor.