Tegnet om omstridt Paradis-utbygging

Etter massiv motstand har utbyggeren fått laget nye idéskisser til utbygging rundt Strømsbrua.

Publisert: Publisert:

London-arkitektene Studio Egret West har tegnet dette forslaget. Foto: Fredrik Refvem

  • Ina Gundersen
    Journalist
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Oslo-kontoret A-lab har tegnet denne skissen for næringsbygg ved Strømsbrua. Foto: Fredrik Refvem

Ghilardi + Hellsten Arkitekter tegnet det opprinnelige forslaget for næringsbygg ved Strømsbrua. Det vekket sterke reaksjoner. Nå har kontoret tegnet et nytt forslag. Foto: Fredrik Refvem

Nicolay Schreuder er prosjektleder i Rom Eiendom. De nye skissene for byggene rundt Strømsbrua står for tiden utstilt på Stavanger jernbanestasjon. Foto: Fredrik Refvem

Slik så det opprinnelige forslaget ut. Den høyeste av blokkene ved Strømsbrua vil rage flere høyere enn Varden på Storhaug (57 moh). (Illustrasjon: Ghilardi + Hellsten Arkitekter) Foto: Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Planene om utbygging i Paradis vekket sterke reaksjoner blant beboere, politikere og ikke minst byantikvaren da de ble lagt fram i fjor høst.

Stridens kjerne dreide seg særlig om bygging av to høyblokker — opp mot 16 etasjer - ved Strømsbrua.

Les også

Het debatt om blokker i Paradis

— Vi har tatt inn over oss at planene våre kanskje ikke har vært helt i tråd med folks forventninger. Vi hører på hva fagfolk, politikere, myndigheter og befolkningen sier og ba derfor tre arkitektkontorer om å lage alternative skisser til hvordan dette kan løses, forteller Nicolay Schreuder, prosjektleder i Rom Eiendom.- Vi tror prosjektet må noe ned i høyde og at det ble oppfattet som noe fremmedartet i miljøet. Fra tidligere 14-16 etasjer har vi nå fått utført skisser som viser næringsbygg i 10-12 etasjer, sier han.

Stor utbygging

Schreuder minner om at premisset for at godsterminalen ble flyttet fra området og en ny togstasjon ble plassert, var at det skal fortettes.

— Planen skal bidra til at flere reiser miljøvennlig, det vil si økt kollektivbruk, flere gående og syklende. Her kommer mellom 2500-3000 "kortreiste" arbeidsplasser, sier han.

Debatten om Paradis mener han har vært med og testet viljen til å bygge høyt og tett.

— Langs dobbeltsporet er det så langt bare i Hinna Park det har foregått byggeaktivitet av noen betydning. I Stavanger er vi nødt til å ta inn over oss at vi må bygge tett der det er kollektivakser. Her blir det ingen lav utnyttelse, sier han.

Les også

Hard kamp om Nye Hillevåg

Til sammen dreier det seg om 54.000 kvadratmeter næringsareal som utbyggerne har fått laget nye skisser på. Boligene lenger sør er ikke tegnet på ny.— Paradis er en viktig del av Stavanger og Stavangers identitet. Det er og et av de få, ledige transformasjonsområder i byen. Det er viktig at nybyggene harmoneres og tilpasses den bebyggelsen som var der fra før. Når ting virker fremmed, reagerer folk følelsesmessig. Vi må finne Stavangermåten å fortette på, sier Schreuder.

Tre nye ideer

Tre arkitektkontorer fikk seks uker på seg til å komme med nye ideer. Invitert ble kontorene A-lab (Oslo), Studio Egret West (London) og Ghilardi + Hellsten Arkitekter (som tegnet det opprinnelige forslaget).

I forslaget fra det britiske arkitektkontoret er tanken at det skapes et lite "fjell", det vil si en bygningskropp i dalsøkket mellom Våland og Storhaug.

— Dette blir satt i en parksammenheng rundt. Kontoret har tatt utgangspunkt i den planlagte utbyggingen, men har formet og skulpturert tårnene på en litt annen måte, sier Schreuder.

Oslokontoret A-lab har trukket bygningsmassen mot tomtens ytterpunkter og laget en park i midten, altså under og omkring Strømsbrua. Byggene rundt er tegnet med 8-11 etasjer.

— Her kan det legges til rette for ulike aktiviteter, for eksempel en ballbinge eller skaterampe. Siden byggene rundt er næringsbygg, vil det ikke by på konflikter med støy, mener Schreuder.

Det siste forslaget er tegnet av Ghildardi + Hellesten Arkitekter som også tegnet det opprinnelige forslaget. Denne gangen har kontoret tegnet kontorbygg i et siksakmønster og parkområder langs sjøkanten.

— De har angrepet oppgaven på nytt, med et nytt team. Selv om det er en stor utbygging, ser det mer dempet ut enn tidligere, sier han.

Schreuder understreker at de ulike forslagene nå vil bli bearbeidet. Det er ikke slik at en av de foreslåtte skissene blir valgt framfor de andre.

— Jeg håper vi kan nyttiggjøre oss noe fra alle prosjektene, sier han.

Planen er å levere et revidert planforslag til kommunen før påske.

— Ambisjonen er at hele planen blir godkjent før sommeren. Det har vi fått signaler om at kan la seg gjøre, sier Schreuder.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. – Muligens en eller to flere som er positive

  2. Vasker du kjøkkenbenken før eller etter at du lager mat? Det har noe å si

  3. Trump tar kraftig innpå Biden

  4. «Alle prestasjonene er hans egne, men vi har gjort det veldig lett for ham»

  5. Stavanger-lege dømt for bedrageri og underslag

  6. 12 m² kvadratmeter uteplass per barn – på et tak. Normen er 50 m²

  1. Stavanger