• London-arkitektene Studio Egret West har tegnet dette forslaget. Fredrik Refvem

Tegnet om omstridt Paradis-utbygging

Etter massiv motstand har utbyggeren fått laget nye idéskisser til utbygging rundt Strømsbrua.