• Lura: Økt trafikk, flere «myke» trafikanter og et eksisterende veinett som ikke er tilrettelagt veksten byr på utfordringer i tiden framover. Tommy Ellingsen

Sykkelbyen Sandnes må satse på sykkel

For at sandnesfolk skal unngå å bli sittende fast i evige bilkøer, må forholdene bli lagt til rette for og sikre myke trafikanter. El-sykkelen kan bli en problemløser.