• 12 utvalgte fra St. Svithun menighet i Stavanger fikk føttene vasket av prest Carlo Le Hong Phuc under den katolske aftenmessen skjærtorsdag. Pål Christensen

Katolsk messe med fotvask

Mange hundre katolikker i Stavanger og Sandnes minnet nattverdens innstiftelse ved å gå til aftenmesse skjærtorsdag.